јуни 24, 2021

Мерење на крвен притисок и шеќер во крвта

На ден 23.06.2021 година (среда) се изврши мерење на крвен притисок и шеќер во крвта од страна на Д-р. Илија Глигоров во рамки на пензионерскиот дом во општина Аеродром.
Помош и поддршка на активноста даде и Општинската организација Кисела Вода преку обезбедување на потребните ресурси за успешно спроведување на активноста, со што вкупно беа опфатени 110 пензионери.
Можно е да е слика од 3 луѓе, седнати луѓе, луѓе што стојат и внатре
< врати се назад